Fiskar du i Bråviken? Se hit.

november 30, 2011 i Övrigt

Hej!

Vissa dagar blir man lite extra glad. Idag är en sån dag.
Hittade ett gäng sammansvetsade grabbar på nätet som driver ett hårt projekt med att hjälpa havsöringen i Näveån.

Jag väljer att citera in en av eldsjälarna i projketet M.Wallin från http://www.edgeflyfishing.com/
Efter många års flugfiske efter havsöring längs norra Bråvikskusten & lika många års funderande över anledningen till den outnyttjade potential som Näveån (som mynnar ut i Nävekvarn) torde hysa avseende fler reproduktionsområden för havsöringen gjorde vi i våras slag i saken och bildade föreningen Näveåns Vattenvårdsförening.

Vårt långsiktiga mål är att etablera fria vandringsvägar ytterligare ca 7km jämfört med dagens ca 200m som nås från mynningen och där Länsstyrelsen 2007 genomfört ett föredömligt arbete med att få till lekområden för flodnejonöga och havsöring.
Vår första delmål (projektnamn: Näveåns Havsöring 1)har bestått i att få till en förstudie av hela vattendraget där alternativa fiskvägar & förbättringsåtgärder presenteras. Ett arbete som visade sig vara avsevärt mer omfattande än vad man först kunde tro, men ack så lärorikt.
Vi har nu äntligen landat detta första delmål avseende finansiering och förstudien är påbörjad av företaget Jönköpings Fiskeribiologi.

Följ gärna projektet på föreningens hemsida: http://naveanshavsoring.blogspot.com/
och på Fiskejournalens hemsida: http://bosse.fiskejournalen.se/

Ska själv följa projektet med stort intresse.
Ni som fiskar i Bråviken (eller någon annanstans) och vill hjälpa till på något sätt kan sätta in en slant på deras bankgiro 733-8759.

Dagens öringkarma går till Näveåns vattenvårdsförening.
/ Karki