Olika bytesdjur för havsöringen i bild.

november 28, 2011 i Havsöring

Som jag har stött på i Stockholms skärgård.

Strömming/Sill
 Clupea membras / Clupea harengus
Storspigg
Gasterosteus aculeatus
Pungräka
Tångmärla
Gammarus locusta
Tånggråsugga
Idothea baltica

Smörbult
Gobiidae

Rovborstmask
Nereis diversicolor

Tobis (kusttobis)
Ammodytes tobianus L.

/ John Kärki